Ryšių tipai ir jų savybės

Bendravimas yra mainų procesasinformacija, kuri atsiranda tarp dviejų žmonių ar grupės. Bet kurioje organizacijoje, efektyvumas didžiąja dalimi priklauso nuo to, kaip darbuotojai nusimano tam tikru klausimu. Svarbi vieta valdymo užima delegacija pareigos ir įgaliojimai momentą, o taip pat vaidina svarbų vaidmenį komunikacijos.

Apsvarstykite komunikacijos tipus. Valdant, jie yra suskirstyti į vidines ir išorines. Pirmasis bendravimo būdas gali būti siejamas su bendravimu tarp vienetų, atskirų organizacijos darbuotojų. Paprastai toks bendravimas įvyksta vykdant veiksmų koordinavimą įmonės viduje.

Išoriniai ryšiai kyla, kai organizacija bendrauja su išorine aplinka. Tai yra: bendravimas su vartotojais, su valstybės struktūromis, su visuomene.

Hierarchinė ryšių tipų organizacijagalima suskirstyti į horizontalią, vertikalią ir įstrižą. Į horizontalųjį aspektą įeina darbuotojų mainai. Šie pranešimai yra svarbūs siekiant koordinuoti žmonių, dalyvaujančių viename gamybos procese, veiksmus. Šiuo atveju darbuotojai dažnai turi bendrą vadovą, direktorių. Horizontalieji ryšiai padeda optimaliai paskirstyti išteklius, prekiaujant prekėmis ir tt Jie taip pat leidžia užmegzti vienodus ryšius tarp visų vienodo lygio vienetų.

Vertikali komunikacija - keitimasis informacijatarp vadovybės ir pavaldinių. Tai gali būti: rekomendacijos, užsakymai, užsakymai. Šie dokumentai padeda valdytojui veiksmingai perduoti informaciją darbuotojams. Savo ruožtu pavaldiniai praneša, kad užsakymas yra įvertintas arba užduotis yra užbaigta. Vertikalūs ryšiai taip pat vadinami ryšiu tarp vienetų, esančių skirtinguose hierarchijos lygmenyse.

Diagonaliniai ryšiai sujungia dviejų ankstesnių rūšių savybes. Yra ryšys tarp įvairių padalinių vadovų ir pavaldinių.

Vidaus ryšiai yra suskirstyti įtarpasmeninis ir organizacinis. Pirmasis įvykis vyksta tarp dviejų ar daugiau žmonių. Organizaciniai santykiai reiškia bendravimą tarp grupių. Tačiau toks bendravimas taip pat priskiriamas vienam asmeniui su žmonių grupe keičiantis informacija.

Galima išskirti tokius ryšių tipus: neformalus ir formalus. Neoficialūs žmonės paprastai nesusiję su organizacijos hierarchija, jie yra suformuoti toje pačioje grupėje. Panašios žinutės kyla bet kurioje įmonėje. Valdymas gali naudoti šį komunikatą su dideliu pelnu. Neoficialiomis komunikacijomis informacija perduodama labai greitai, dažniausiai kalbant apie garsus. Todėl galva gali jam padaryti kokių nors gerų naujienų kaip gandai. Taigi informacija greitai pateks į pavaldinius, bet kartais su pakeitimais ir papildymais darbuotojų išradimų forma.

Oficialūs ryšiai jungiasi tarpusavyjeįvairūs organizacijos struktūros elementai. Jie nustatomi oficialiomis taisyklėmis, taisyklėmis, įsakymais, instrukcijomis. Šie dokumentai reguliuoja vienetų ir darbuotojų sąveiką.

Valdymo komunikacijos tipai taip pat gali būtiiš komunikacijos priemonių požiūriu. Žmonės bendrauja žodžiu (raštu ir žodžiu) ir nežodžiais (gestais, veido išraiškomis, vaizdais ir kt.).

Organizacinių komunikacijų tipai gali būti suskirstyti pagal dalyvių poreikius:

- bendravimas siekiant gauti bet kokią informaciją;

- perduoti informaciją kažkam;

- bendravimas, norint patenkinti emocinius bendravardžių poreikius;

- kurio tikslas - koordinuoti bet kokius veiksmus tarp žmonių ar grupių.

Komunikacija vaidina svarbų vaidmenį organizacijos veikloje. Išmintingas lyderis, tinkamai naudojantis visų tipų ryšiais, gali padidinti našumą.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Gėlojo vandens palyginamieji bruožai
Bendros organizacijos charakteristikos. Pagrindinis
rinkodaros komunikacijos sistema
Rinkodaros komunikacijų kompleksas:
Paslaugos charakteristika: svarbu prisiminti
Kiek kainuoja pastatyti plytų namą?
Kaip vyksta vamzdžių lenkimas
Pagrindinės valdymo funkcijos ir jų funkcijos
Kas turėtų būti tinkamai parengtas
Populiarios žinutės
aukštyn