Pirminiai apskaitos dokumentai

Kiekviena įmonės ar organizacijos verslo veikla turi būti dokumentuojama, ty formalizuota naudojant atitinkamus pirminius dokumentus.

Pagrindiniai įrašai yra pagrindasįrašyti duomenis apskaitos registruose, atspindinti verslo operacijas apskaitoje. Šie dokumentai yra svarbūs mokesčių ir finansinių ataskaitų rengimui.

Kitaip tariant, pagrindiniai dokumentaiapskaita atspindi visus ekonominius veiksmus, kuriuos vykdo įmonė. Jie saugomi organizacijoje, siekiant užtikrinti savo poreikius ir pateikti priežiūros institucijoms bei kitiems tikslams. Pirminės apskaitos dokumentai gali būti sunaikinti tik pasibaigus jų saugojimo teisės aktuose nustatytam terminui.

Pagrindiniai apskaitos dokumentaiįrašyti ekonominių operacijų faktus. Kad organizuotume duomenis, jie yra registruojami konsoliduotose apskaitos dokumentuose. Apskaitos tikslais naudojami dviejų rūšių dokumentai: pirminiai dokumentai ir apskaitos registrai.

Pagrindinis dokumentas yra dokumentas, kuriame yra informacijos apie konkretų ekonominį sandorį ir patvirtinamas jo įgyvendinimas pagal jo faktą.

Pirminiai dokumentai pateikiami griežtaiPagal teisės aktų reikalavimus įtraukiant visus privalomus rekvizitus. Jie apima: dokumento pavadinimą; jo sudarymo vieta ir data; juridinio asmens, kurio vardu parengtas dokumentas, pavadinimas; operacijos apimtis ir turinys; operacijos matavimo vienetai; atsakingų asmenų pareigos; asmeninis ar elektroninis asmens, kuris atliko ekonominį sandorį, parašas. Tik pagal šią sąlygą jie turi teisinę galią.

Pagrindiniai pirminių dokumentų tipai: išlaidų sąskaitos; mokėjimo nurodymai; mokėjimo įplaukos; atliktų darbų pažymėjimai; grynieji pinigai išeinantys ir gaunami užsakymai, išankstiniai pranešimai ir kt. Šiuose dokumentuose yra informacijos apie atliktą verslo sandorį.

Daugelyje įstatymų nustatytų atvejų pirminių dokumentų formos yra griežtos atskaitomybės formos.

Priklausomai nuo operacijos tipo, pirminiai dokumentai yra suskirstyti į vertybinius popierius apskaitai ir mokėjimams, ilgalaikio turto apskaitai, grynųjų pinigų mokėjimams apskaityti, grynųjų pinigų operacijoms apskaityti ir kt.

Pagrindiniai apskaitos dokumentaiatliekami operacijų vykdymo metu arba iškart po jų elgesio. Galite juos sudaryti iš paruoštų formų juodame (mėlyname) rašte arba naudodami antspaudą, faksimilę ar kitą fiksuotą metodą. Nepagrįsti pataisymai ir bet kokie teksto trynimai draudžiami. Teisingas klaidas galima taisyti tik pašalinus klaidingą informaciją ir įterpiant teisingą. Įrašytas žodis "ištaisytas", pateikiama data ir pateikiamas atsakingo asmens parašas.

Be pirminių popierinių dokumentų, taip pat yraelektroninis. Jie vadinami dokumentais, kurių informacija registruojama elektroninių duomenų forma, atsižvelgiant į visus privalomus rekvizitus. Jie yra sukurti, perduodami, saugomi ir transformuojami elektroninėmis priemonėmis į vizualinę formą. Pagal teisės aktus įmonė turi teisę savo veikloje naudoti dokumentus elektronine forma. Privaloma sąlyga yra elektroninio parašo įstatymo laikymasis.

Pagrindiniai apskaitos dokumentai yra saugomivadovaujant vyriausiajam buhalteriui. Už jų saugumą atsakingas įmonės savininkas. Dokumentai, kurie buvo apdoroti, turi būti perkelti į archyvą. Iki to laiko jie yra saugomi apskaitos skyriuje uždarose spintelėse.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Apskaitos istorija nuo senovės iki
Apskaitos teorija
Apskaitos užduotys: kodėl
Pagrindiniai dokumentai, jų ypatybės
Pirminis dokumentas
Apskaitos įrašų atkūrimo tvarka
Apskaitos formos
ABC buhalteris: koks dalykas
Dokumentų klasifikacija: pagrindiniai kriterijai
Populiarios žinutės
aukštyn