Pagrindiniai sociologijos metodai, taikomi mokslo ir vadybos srityse.


Sociologija yra doktrina, kuri manoVisuomenės gyvenimas. Šio mokslo steigėjas yra Auguste Comte, kuris pastatytas terminas "sociologiją" iš dviejų kalbų: lotynų ir graikų. Iš jų vertimo terminas reiškia "studijuoti visuomenę". Comte tikėjo, kad visuomenė turėtų būti laikoma vienu subjektu su elementais įvairovei, ir kiekviena ląstelė turi būti vertinamas pagal visuomenės labui.

Šiuo metu sociologija reiškiasparčiai besivystantis mokslas, studijuojantis visuomenės ir socialinių santykių ypatumus. Beje, naujausias šios disciplinos apibrėžimas yra toks: mokslas užsiima procesų vystymu, žmonių gyvenimo organizavimu. Sociologijos mokslo įrankiai ir metodai yra pasiskolinti studijuoti kitose visuomenės mokslo srityse: ekonomikoje, demografijoje, teisėje. Sociologiniai metodai leidžia gauti tikslius kiekybinius visuomenės vystymosi charakteristikų įvertinimus. Sociologija kaip mokslas gali būti apibrėžta sociologijos objekto ir mokslo objekto požiūriu.

Sociologijos objektai gali būti:socialinės organizacijos, socialinių įstaigų, socialinės sąveikos, socialiniai renginiai, socialiniai procesai, socialiniai santykiai, socialinė bendruomenės, socialinės subekty.Predmetom sociologija laikoma pagrindinių savybių ir įstatymų, apibūdinančius sociologijos objekto esmę, jos vidinį apibrėžimą pasireiškimo ir funkcionavimo socialinių procesų reiškinių mechanizmo rinkinys ir santykiai. Viena iš pagrindinių sociologijos struktūros vietų yra metodika.

Sociologijos metodai - taisyklių ir metodų sistema teorinė ir praktinė socialinių objektų studijų kryptis. Sociologinė metodika yra visų taikomų sociologijos metodų sistema. Yra šie metodai sociologijoje: Visi (analizė, sintezė, indukcija, dedukcija, analogija, abstrakcija, apibendrinti, klasifikacija, vidutinis statistika) bendramokslinių (sistemos principas objektyvumo, istorizmo principas) specialusis sociologijos metodų (metodų bendra sociologija krosskulturnyj analizė, lyginamoji - koreliacijos analizė). Sociologijos kaip mokslo mokslai turėtų būti nagrinėjami atskirai. Šioje byloje žinios yra sociologinis tyrimas, kurį sudaro dvi pagrindinės dalys:

Teorinė dalis.

Pagrindinis sociologijos metodas: mokslinių tyrimų programų kūrimas, tikslų ir tikslų pasirinkimas, hipotezių ir tyrimų etapų formulavimas.

Instrumentinė dalis.

Tyrimo metodika apima: informacijos rinkimo įrankių rinkimą, informacijos kaupimo metodo nustatymą, informacijos apdorojimą, tyrimo objekto būklės charakteristikų įgijimą.

Vadybos sociologija yra atskira teorijasociologija, specializuojasi peržiūrint ir įgyvendinant valdymo procesus tam tikrose visuomenėse, organizacijose, institucijose. Šie procesai yra atliekami siekiant išsaugoti ir užtikrinti tvarią atitinkamos sistemos plėtrą. Ši teorija turi savo sociologijos valdymo metodus, objektus, funkcijas ir dalyką. Tema laikoma vadybos procesų studijavimu, vertinimu ir tobulinimu. Tikslas yra valdymo procesai, vykstantys atskiruose visuomenės posistemiuose.

Toliau pateikiami valdymo sociologijos metodai:

Organizacinė ir administracinė. Tai apima šalies teisės aktų sistemą, norminių dokumentų sistemą, sistemą, parengtus planus, programas, operacijų valdymo sistemą.

Ekonominė - šalies mokesčių sistema, kredito ir finansų mechanizmas, darbo užmokesčio sistema, socialiniai ir psichiniai mechanizmai.

Visi valdymo ir mokslo sociologijos metodaidaugiausia dėmesio skiriama veiksmingų valdymo sistemų kūrimui ir motyvacijai kurti, tai yra labai apčiuopiamas ekonominis jų taikymo poveikis.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Visuomenės samprata sociologijoje: pagrindinė
Jaunystės sociologija yra mokslo šaka
Kokia psichologijos ir sociologijos paradigma?
Asmenybės sociologija
Positivizmas sociologijoje
Stebėjimo metodas sociologijoje
Stebėjimas sociologijoje
Sociologijos metodai ir pagrindinės funkcijos.
Socialiniai ir psichologiniai valdymo metodai
Populiarios žinutės
aukštyn