Vyriausybės forma yra valdžios formavimo principas ir sistema

Vyriausybės forma yra principų, kuriais formuojami visuomenės ir valstybės valdžios santykiai, rinkinys. Pagrindinės tokios sistemos yra respublika ir monarchija.

Vyriausybės forma yra
Monarchija reiškia "autokratiją". Šis terminas yra graikų kilmės. Galia iš dalies arba visiškai priklauso aukščiausiojo valdovo rankoms ir yra paveldima. Monarchija yra teokratiška, konstitucinė ir absoliuti. Paskutinėje formoje valdovas savo rankose sutelkia įstatymų leidžiamąją, teisminę ir vykdomąją valdžią.

Pagal konstitucinę monarchiją - suvereni įgaliojimaiyra tik tam tikras atstovaujamasis organas. Šio apribojimo mastą nustato Konstitucija. Konstitucinė monarchija yra parlamentinė ir dualistinė. Pirmojoje formoje monarchas retai turi tikras galias, o jo teisinė padėtis yra ribota. Šiuo atveju galios šaltinis yra parlamentas. Tai yra Japonijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės forma. Pagal dualistinę monarchiją suvereni turi teisę formuoti valdžią. Jis taip pat turi galimybę paleisti parlamentą ir jį vetuoti. Teokratiška vyriausybės forma yra sistema, kurioje visa šalies valdžia priklauso religiniam lyderiui (Vatikano, Tibeto iki Kinijos užkariavimo).

Japonijos vyriausybės forma
Respublikai būdingas visuotinis selektyvumasteisus Kaip vyriausybės forma - sistema, kurioje valdžios šaltinis valstybėje yra visi žmonės. Jis deleguoja įgaliojimus išrinktiems atstovams. Reprezentaciniai ženklai: rinkėjų pasirinkimo ir valdžios priklausomybė. Jos įgaliojimai riboti iki tam tikro laiko. Yra trys respublikos veislės: mišri, parlamento ir prezidento. Kiekvienas iš jų turi savo ypatumus.

Prezidento vyriausybės forma yra sistema, su kuriakurį prezidentas išrinko visi žmonės balsuojant. Jis yra valstybės vadovas ir vykdomoji valdžia. Tai yra, jis sudaro vyriausybę, kuri jam praneša. Paprastai ministras pirmininko postas nėra. Tai yra Prancūzijos, JAV ir daugelio kitų valstybių vyriausybės forma.

Pagal parlamentinę respubliką valdžia priklausospeciali įstatymų leidybos institucija - parlamentas, kurį išrenka visi žmonės. Vyriausybę sudaro dauguma. Prezidentą taip pat išrenka parlamentas, paprastai jis neturi realios politinės galios, atlieka atstovaujamąsias funkcijas. Vyriausybė yra atskaitinga parlamentui.

Prancūzijos vyriausybės forma
Vykdomosios valdžios vadovas yraMinistras pirmininkas, kuris paprastai tampa parlamento daugumos vadovu. Ši valstybinė struktūra turi tokias šalis kaip Čekija, Indija, Vokietija ir daugelis kitų.

Mišraus valdymo forma yra sistematuri ir parlamento, ir prezidento respublikų savybes. Jo pagrindinis bruožas yra vyriausybės atsakomybės dvilypumas, kuris praneša ir prezidentui, ir parlamentui.

Diktatūra yra socialinė formasantykiai, kai viena šalis, socialinė klasė ar valdovas turi visišką galią. Jo ženklai yra: represijos prieš nesąmones ir politinius konkurentus, piliečių, kurie nepatenkinti režimo politika, teisių ir laisvių panaikinimas. Nekaltumo prezumpcija ir teisinė valstybė apskritai nėra.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Mišri respublika yra sąvoka ir
Šiaurės Europos ir Vyriausybės tipai
Monetarinė monarchija kaip forma
Vyriausybės formos
Valstybės formos ir jos elementų samprata
Valstybės forma. Koncepcija. Charakteristikos
Parlamentinė respublika. Pagrindinis
Didžiosios Britanijos vyriausybės forma. Karalienė ir
Politinis režimas yra žmonių ar jų likimas
Populiarios žinutės
aukštyn