Vadybininko darbo aprašymas: teisės ir pareigos

Pirkimo vadybininko darbo aprašymas pateikiašios kategorijos darbuotojų teisių ir pareigų samprata. Vadovaujantis jo nuostatomis, pagrindinis valdytojo uždavinys yra suteikti įmonei reikalingą kiekį prekių ir materialaus turto, būtinų jo nenutrūkstamam eksploatavimui, taip pat jų judėjimo registravimo organizavimą.

Vadovas yra pavaldus departamento vadovuitiekimas ar logistika. Jo paskyrimas ir atleidimas iš darbo vykdomas vadovaujantis direktoriaus įsakymu. Darbe valdytojas turėtų vadovautis instrukcijomis, įsakymais, direktoriaus ir tiesioginio vadovo įsakymais, taip pat instrukcijomis, taisyklėmis, įmonių politika kokybės srityje ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais jo veiklą.

Vadovo darbo aprašymas apibūdina tai, kas įtraukta į šio darbuotojo funkcines pareigas:

- prekių ir materialaus turto pirkimas(inventorius, atsargos, įranga, chemikalai, specialūs drabužiai ir kt.), siekiant užtikrinti jų nuolatinį prieinamumą sandėlyje. Vadybininkas privalo derėtis su tiekėjais dėl nuolaidų, kainų mažinimo ir viešųjų pirkimų užtikrinimo minimaliomis kainomis;

- duomenų bazės, kurioje pateikiama informacija apie organizacijos tiekėjus, prekių judėjimo apskaita, atostogų ir pirkimo kainų nustatymo kontrolė, priežiūra.

Vadovo pareigų aprašas jį įpareigojaišrašyti sąskaitas faktūras prekių išsiuntimui iš sandėlio, dalyvauti inventorizacijos procese, operatyviai pateikti vadovybei informaciją apie likučius, prekių vertybinių popierių gavimą ir išleidimą. Jis turi derinti reikalingų medžiagų poreikius su kitų departamentų vadovais, struktūrinių padalinių vadovais. Be to, vadovo pareiga laikytis direktoriaus ir jo pavaduotojų nurodymų, nurodymų ir užduočių, kurios yra jo veikloje.

Vadovo darbo aprašymai rodo joteisė teikti pasiūlymus administracijai ir tiesioginiam valdytojui pagerinti sandėlio darbą ir tiekimo paslaugą. Jis gali reikalauti įprastų darbo sąlygų (darbo priemonių, darbo vietų, patalpų). Jis turi teisę gauti iš organizacijos pareigūnų ir tvarkyti statistinius duomenis bei informaciją, reikalingą jo pareigoms atlikti, taip pat savarankiškai informuoti vadovybę apie sandėlio darbo trūkumus.

Vadovo darbo aprašymas įpareigoja jam tam tikrą atsakomybę.

Ši darbuotojų kategorija yra atsakingadėl neveikimo ir prastų rezultatų pareigų ir užduočių, kurias teikia darbo aprašyme netinkamu laiku pagamintas susitaikymo su apskaitos įrašais, taip pat prastos kokybės prekių inventorių. Vadovas yra atsakingas už netinkamą jo teisių naudojimą, nes pažeidžia užsakymus, nurodymus, užsakymus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius jo darbą. Jis gali būti atsakingas už priešgaisrinės saugos, darbo taisyklių, netaktyvių ir netvarkingų elgesio nesilaikymą dirbdamas su bendrovės lankytojais, taip pat sprendžiant su darbuotojais. Darbuotojas negali būti baudžiamas už nesilaikymą interesus ir saugumą įmonėje nepakankamumas su dokumentais trečiųjų šalių dokumentus ir konfidencialios informacijos apie įmonės išdavimo, taip pat teikti lyderystės iškreiptas arba false apskaitos informaciją ir dokumentus.

Vadovo darbo aprašymas apibūdina jo sąveiką su pareigūnais ir struktūriniais vienetais, priklausančiais kompetencijai.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Advokato darbo aprašymas: pagrindinis
Vystymosi direktorius: darbo aprašymas
Elektriko darbo aprašymas. Pagrindinis
Pareigos ir instrukcijos, kurios turėtų
Vyr. Inžinieriaus darbo aprašymas:
Okupacijos sistemos analitikas
Buhalterio darbo aprašymas: pagrindinis
Vadybininko biuro ir darbo aprašymas
Pardavimų vadybininko darbo aprašymas
Populiarios žinutės
aukštyn