Baudžiamosios teisės šaltiniai

Kalbant apie Rusijos baudžiamąją teisęFederacija ir jos struktūra, vienas iš pagrindinių klausimų yra sąvoka "baudžiamosios teisės šaltiniai", "baudžiamoji teisė ir jos struktūra", "nusikalstama taisyklė". Šiame straipsnyje mes kalbėsime apie šias sąvokas ir jų esmę.

Baudžiamoji teisė yra svarbiausias veiksnys tarp tų,kurie turi įtakos kovos su nusikalstamumu veiksmingumui. Ne paslaptis, kad kuo tiksliau atsižvelgiama į realias visuomenės gyvenimo sąlygas ir nusikalstamumo būklę, tuo sėkmingiau bus realizuojamos pagrindinės jos funkcijos.

Baudžiamoji teisė ir norminiai aktai jos sudėtyje- pagrindiniai Rusijos Federacijos baudžiamosios teisės šaltiniai. Joms būdinga keletas funkcijų, apibūdinančių galiojančio įstatymo veikimą ir paaiškinantį jos tikslą. Taigi, baudžiamoji teisė yra teisės aktas, kurį priėmė Federacinė asamblėja (įstatymų leidžiamoji ir atstovaujanti institucija Rusijoje) ir tiesiogiai pasirašė šalies prezidentas. Be to, toks įstatymas turi aukščiausią teisinę galią visoje valstybėje. Yra keletas teisės aktų, priimtų vien Baudžiamojo kodekso pagrindu. Pirmame Baudžiamojo kodekso straipsnyje teigiama, kad šiame dokumente turi būti įtraukti visi nauji įstatymai, pagal kuriuos baudžiama baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamojo kodekso pagrindas yra Rusijos Federacijos Konstitucija ir bendrieji tarptautinių teisinių santykių principai bei normos. Tuo pačiu metu pagrindinis baudžiamojo įstatymo tikslas yra konkrečių užduočių, skirtų apsaugoti visuomenę nuo nusikalstamumo ir baudžiamosios įsikišimo, sprendimą.

Atsižvelgiant į visus šiuos faktus, tai įmanoma tikėtinaipasakyti, kad frazė "baudžiamosios teisės šaltiniai" yra neteisinga, nes būtent Rusijoje šis šaltinis yra vienas, ir tai yra Baudžiamasis kodeksas. Tik šiame dokumente yra tik visos baudžiamosios teisės normos, kuriomis grindžiama baudžiamosios teisės darbo sritis ir visos jos įstaigos.

Yra klaidingas supratimas, kad valdymasAukščiausiojo Teismo bylų paaiškinimai ir Konstitucinio Teismo sprendimai taip pat yra baudžiamosios teisės šaltiniai, tačiau tai nėra visiškai tiesa. Tai yra tai, kad jie nesukuria naujų normų, bet paaiškina tuos, kurie jau egzistuoja Baudžiamojoje teisėje. Taigi veiksmai, kuriuose yra įstatymo aiškinimas, nėra jo šaltiniai.

Charakteristika baudžiamosios teisės yra joskodifikavimas. Tai reiškia, kad Rusijos Baudžiamojo kodekso straipsniuose yra visiškai visos baudžiamosios teisės normos. Normų rinkinys yra aiškiai susistemintas ir turi tam tikrą struktūrą: KT susideda iš bendrųjų ir specialiųjų dalių, skyrių, skyrių, straipsnių, dalių ir daiktų. Dėl šio dokumento struktūros galima greitai ir aiškiai nustatyti, kokiu mastu nusikaltėlis ar įtariamasis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Ypatingi baudžiamojo proceso šaltiniaiteisės Rusijoje yra atitinkamos tarptautinės teisės normas, kurias ratifikavo mūsų parlamentas. Taigi, jei nustatytos normos neatitinka tarptautinių standartų, jos turi būti pakeistos arba suderintos su jais.

Baudžiamojo įstatymo normosSpeciali dalis turi du struktūrinius elementus - sankcijas ir išdėstymą (Bendrojoje dalyje nėra jokių sankcijų). Disponavimas yra ta norma dalis, kuri apibūdina nusikaltimo požymius. Valios gali būti paprastas (vardas nusikaltimas), aprašomasis (pavadinimas ir aprašymas iš pagrindinių funkcijų dėl nusikalstamos veikos), referuoto (nurodo kitas taisykles, kad būtų išvengta kartojasi) ir antklodė (nuoroda į teisės aktuose). Sankcija yra normos dalis, pagal kurią nustatomas bausmės tipas ir jo ribos. Sankcijos yra gana specifinės ir alternatyvios. Santykinai specifiniai gali nustatyti minimalią ir maksimalią bausmę, alternatyva - numatyti kelis bausmės tipus.

Taigi, pagrindiniai šaltiniai baudžiamosios teisės - teisinės valstybės, kurie sudaro vieną iš pagrindinių šaltinio Baudžiamojo kodekso pagrindą.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Teismas kaip nusikaltėlio šalis
Baudžiamosios teisės principai. Užduočių samprata
Baudžiamosios teisės sąvoka: laiko evoliucija
Teisės šaltiniai
Baudžiamoji teisė laiku
Konstitucinės teisės šaltiniai
Rusijos teisės šaltiniai
Šeimos teisės šaltiniai Rusijoje
Romos teisės šaltiniai.
Populiarios žinutės
aukštyn