Konstitucinė teisinė atsakomybė

Konstitucinė teisinė atsakomybė yrayra viena iš kvalifikacinių, sistemingų konstitucinės teisės bruožų. Šiuolaikinėmis sąlygomis šis ženklas įgauna ypatingą reikšmę ir svorį. Tai yra dėl ekonominių, politinių ir kitų procesų pobūdžio valstybėje.

Konstitucinės teisės ir pareigos yra nustatytospagrindinio įstatymo straipsniai. Reikėtų pažymėti, kad, plėtojant viešojo gyvenimo sritis, reikia formuoti naujus mechanizmus, skatinančius žmonių galios realizavimą. Vienas iš jų yra konstitucinė ir teisinė atsakomybė. Tai yra neatsiejama socialinės atsakomybės dalis, atsakinga už savo veiksmus.

Konstituciniai įstatymai, nustatyti pagrindiniame įstatymegarantijos atspindi valstybės pareigą apsaugoti šalies piliečių laisves. Šios valdžios išraiškos formos yra daug panašios į kitų rūšių teisinę pareigą.

Konstitucinė teisinė atsakomybė yrapolitinis veikėjas. Jis yra laikomas gana logiška, turint omenyje, kad pareigūnai iš valstybės valdžią, yra susijusi ne tik su vyriausybe, bet ir su valstybės save kaip visumą, jos žmonės, politika, tauta. Ši nuostata yra gana ryškiai išreikšta konstitucinio reguliavimo srityje, kurioje atsakomybė prisiima didesnę reikšmę. Taip yra dėl to, kad šioje srityje įgyvendinami atitinkamų santykių subjektų interesai. Būtent todėl konstitucinė ir teisinė valstybės institucijų ar pareigūnų atsakomybė labai skiriasi nuo paprastos teisinės atsakomybės.

Reikia pažymėti, kad nagrinėjama sritisturi ir kai kurias kitas savybes. Visų pirma konstitucinei atsakomybei priskiriamos tokios savybės kaip sankcijos ir, jei reikia, galimybė naudoti prievartą (kaip paskata). Šios ypatybės susijusios su šia sritimi su kitomis teisinėmis sritimis, priėmus pareigą atsakyti už savo veiksmus pagal nustatytus teisės aktus.

Tačiau ne kiekviename teisiniame šaltinyje nurodoma, ar prireikus gali būti taikomos sankcijos.

Kaip kita funkcija, reikėtų pažymėtitrūksta išsamios specifikacijos. Kai kuriuose norminiuose aktuose nurodoma tik konstitucinės atsakomybės galimybė. Pavyzdžiui, rinkimų įstatymų pažeidimo atveju numatoma taikyti baudžiamąsias, administracines normas. Vadovaujantis šiomis normomis, taip pat konstitucinio įstatymo normomis, bus nustatyta atsakomybė už atskleistus pažeidimus.

Nemažai ypatybių lemia atitinkamų normų įgyvendinimo pobūdis ir mechanizmas.

Konstitucinė atsakomybė įkūnytadviem būdais: pagal tam tikrus konstitucinius teisinius santykius ir kitų teisinių sferų normomis. Kai kuriais atvejais nereikia naudoti kitų normų. Kitose situacijose konstitucinė atsakomybė yra susijusi su kitomis teisinės atsakomybės formomis. Pavyzdžiui, už nusikalstamą veiką padariusį pavaduotoją bus baudžiama pagal valstybines ir nusikalstamas normas.

Konstitucinė atsakomybė atstovaujamaRetrospektyva (praeityje) ir teigiama atsakomybė. Antruoju atveju jie kalba apie tinkamą savo pareigų vykdymą, atskaitomybę, teisinę kompetenciją. Taigi, pasireiškia atsakingas įstaigos ar pareigūno požiūris į jo valdžią. Teigiama atsakomybė yra prioritetas konstitucinių santykių srityje.

</ p>
Patinka:
0
Susiję straipsniai
Teisinė atsakomybė ir jos rūšys
Rusijos Federacijos prezidentas. Konstitucinis teisinis statusas
Kas yra administracinė atsakomybė?
Teisinės atsakomybės rūšys
Nuo kokio amžiaus nusikaltėlis
Teisinė doktrina: apibrėžimas ir esmė
Parlamentinė respublika. Pagrindinis
Teisinė kultūra. Jo rūšys, struktūra,
Transporto ekspedijavimas: etapai, teisiniai
Populiarios žinutės
aukštyn